Proč skutečné hodnoty mizí?

Před několika lety uskutečnil Národní institut dětí a mládeže výzkum, který byl nazván – HODNOTOVÉ ORIENTACE DĚTÍ OD ŠESTI DO PATNÁCTI LET. Tento výzkum byl zaměřen především na to, jaké mají děti v uvedeném věku vzory. Menším dětem bylo nabídnuto deset možností, ze kterých měly vybrat to, co ve svém životě pokládají za nejdůležitější.
matka a malý syn

Možnosti, ze kterých mohly vybírat
– šťastná rodina
– dobří přátelé
– umět se slušně chovat
– dobře se učit
– pomáhat jiným
– ochrana přírody
– být hezký
– být slavný
– být bohatý
– být dobrý ve sportu.
hlava Barbie
Děti většinou vybíraly možnost, která byla zaměřena na spokojenost rodiny.Děti, které byly starší deseti let, měly rozšířen počet možností na patnáct. Přibyly hodnoty
– možnosti nosit značkové oblečení
– víra v Boha
– najít si partnera
– mít možnost cestovat
– zajímat se o politiku.

V kategorii mladších dětí se ještě sem tam objevovala možnost, která byla spojena s úspěchy ve škole. U starších dětí mizí a je nahrazena značkovým oblečením.

Chci být jako…

Další otázkou bylo, kdo je u dnešních dětí vzorem. Odpověď na tuto otázku tak trochu šokovala. Polovina dětí žádný vzor nemá. Čím byly dotazované děti starší, tím byl vyšší jejich počet.
§ Nejmladší děti viděly svůj životní vzor většinou v rodině. Nejčastěji se jednalo o rodiče a prarodiče. Výjimkou nebyl ani starší sourozenec.
§ U nejstarších dětí se rodina vytrácí a děti se obracejí na sportovce, zpěváky, modelky a herce.
silueta zpěváka
Tyto vzory uváděly z toho důvodu, že podle nich něčeho významného dosáhly. Jejich chování na veřejnosti pro ně nehrálo významnější roli. Z výzkumu vyplynulo, že dnešní děti ztrácejí pozitivní hodnoty a postupem času se upínají ke vzorům, které odrážejí spíše konzumní způsob života. Co udělat, aby se tato situace zlepšila? Chce to především začít v rodině. V době, kdy ještě děti obracejí své zraky k těmto vzorům

Posted in Nezařazené