Oskar Baum – polozapomenutý literát

Praha představuje nejen synonymum kulturního centra pro Čechy, ale svého času také pro německy píšící židovské spisovatele. Každý si v tuto chvíli vybaví zajisté jména jako Franz Kafka, Franz Werfel a Max Brod.

Tito spisovatelé se znali a přátelili se spolu. Jedno jméno jsme ovšem zapomněli. Oskar Baum, který byl velký přítel Maxe Broda a dobře se znal také s Franzem Kafkou. Známý byl také ve vídeňském prostředí. Přátelil se například se slavným spisovatelem Stefanem Zweigem, který si Bauma hluboce vážil, nebo s Albertem Eisnsteinem.

Nedávno jsme si mohli vzpomenout jeho narozeniny, ale bohužel se jedná o neprávem zapomenutou osobnost. Mnohé vědecké osobnosti ve spojitosti s jeho jménem hořce litují, že tento člověk nezůstal v povědomí lidí.

Oskar Baum byl spisovatel, reportér, básník, hudebník, varhaník, hudební kritik, pedagog. To vše by rozhodně nebylo nijak neobyčejné.  Neobyčejné bylo, že tento muž byl úplně slepý. Jeho slepota ovšem vedla k tomu, že to byl člověk nesmírně hlubokého vnitřního nazírání.
 

Bohatý muž s vnitřním zrakem

Bylo by velmi obtížné na několika řádcích článku hlouběji vyjádřit osobnost tohoto muže, proto se alespoň částečně pokusíme vypíchnout určité zásadní aspekty jeho díla a života

·         Tento muž nepodlehl mámení asimilace, sionismu nebo komunismu, ale zůstal věrný tradicím židovství. Celý život žil jako pravověrný žid.

·         Ve své knize Život v temnotě popsal své traumatizující zkušenostive slepeckém ústavu ve Vídni. Jednalo se o ve své době o jedinečné dílo, které odhalovalo krutost zařízení, která by měla postiženým spíše pomáhat. Na dílo se snesla vlna kritiky kvůli faktu, že někdo kritizoval péči o nevidomé. Ale toto dílo nastavilo zrcadlo a ukázalo, že péče o potřebné se může snadno zvrátit v nevýslovnou šikanu potřebných.

·         Jako každý žid byl po zavedení norimberských zákonů tvrdě diskriminován. Přišel o práci v redakci a třel bídu s nouzí. Přesto pomáhal dalším pronásledovaným a přispěl k jejich záchraně. Bohužel sám umírá v roce 1941.

·         V průběhu svého života se velmi zajímal o kulturu nevidomých a snažil se ji rozvíjet. Stejně tak podtrhuje význam sportu v životě nevidomých a zajímá se o sociální postavení nevidomých

Posted in Nezařazené