Místo, kde žijete, může prozradit Vaše vzdělání

Česká republika se od revolučního roku 89 stále (mnohdy i poměrně úspěšně) snaží přibližovat úrovni západních zemích ve všech ohledech. Přesto Česká republika má stále problém s úrovní vzdělání na venkově, kde žije až o 171% více lidí se základním vzděláním než ve městech!

 Většina lidí, co vystudovali vysokou školu, žije ve městech (obzvlášť těch větších). Celkový počet lidí s vysokoškolským vzděláním je 31%, což na poměry zbytku vyspělého světa je podprůměr, nicméně v ČR chybí absolventi medicíny a technických oborů, ale studentů a absolventů humanitních věd máme dle některých odborníků až příliš.

 Celkově má však Česko dobré vyhlídky – vzdělanost českých obyvatel je vyšší než kdy předtím. Každoročně ubývá lidí, kteří dosáhli pouze základního vzdělání. V r. 2015 to činilo 1,270 milionů obyvatel, ale v r. 1950 to bylo přes pět milionů, což tehdy tvořilo více jak polovinu země.
 Nepříznivá zpráva pro naši ekonomiku tkví hlavně v stále ubývajícím počtu lidí s výučním listem, kdy hlavně ve větších městech chybí kvalifikovaní řemeslníci, kteří by dokázali zakázku kvalitně vyhotovit, ale přibývá absolventů mnohdy nepraktických humanitních oborů VŠ, jejichž počet v loňském roce poprvé v historie České republiky dosáhl většího počtu než lidí se ZŠ vzděláním a dle odborníků se budou rozdíly prohlubovat.
 

Rodiče nechtějí investice

 Dle nezávislých průzkumů řada rodičů nemá potřebu investovat do opravdu kvalitního vzdělání svých potomků, za předpokladu, že by to zhoršilo momentální životní standart rodiny. Přesto na uspoření aspoň nějakých finančních rezerv, které by se v budoucnosti mohly hodit Vašemu potomkovi, stačí odložených pár set korun měsíčně. Jedná se o peníze, za které Vám bude Váš potomek opravdu velmi vděčný, když mu pomůžou např. studovat na vysněné škole mimo Vaše město a jeho okolí.

Posted in Nezařazené