Když prezentace nejsou Váš šálek čaje

Vytváříte rádi prezentace v Power pointu? A vytváříte rádi prezentace na téma, o kterém máte minimální znalosti? Odpověď velmi pravděpodobně bude znít dvakrát ne. Nemusíte z toho mít komplexy, věřte tomu, že většina lidí by odpověděla stejně.
Vše se dá zvládnout. Naštěstí máte k dispozici internet. Díky němu dokážete najít dostatečné množství informací, i rady, jak se porvat s Power pointem. Inu opět platí internet jako věrný pomocník.
logo microsoftu
Když Vás vybízíme k tomu, abyste si informace dohledali na internetu, nemyslíme, že nutně musíte vše stáhnout z wikipedie v duchu control C a control V. Určitě čerpejte z více webových stránek. Zvláště pak z těch odborných. Nevyhýbejte se těm cizojazyčný a to i přesto, že Vaše jazykové znalosti nejsou právě nejlepší. Naštěstí máte k dispozici google translator, takže si text můžete přeložit. Text nekopírujte, ale upravte vlastními slovy.
operační systém

Nejen z internetu

Není na škodu se cestou domů stavit také v knihovně a půjčit si odbornou literaturu a proložit prezentaci také informacemi z knih. Na konci prezentace byste měli uvést zdroje a bylo by pro Vás trapné, kdyby v odkazech byly jen webové stránky a žádná knižní literatura.
Nejprve řešte textovou a obsahovou stránku prezentace. Zapněte si kontrolu pravopisu. Teprve až budete mít text perfektní, zaměřte se na prezentaci, co se týče grafiky a dalších náležitostí.
vývoj učení
Prezentace by měla být příjemná pro oči, vkusná, ne přeplácaná. Nedávejte na jednotlivé stránky mnoho textu, prezentace by měla být čitelná a je i zábavnější, když se v prezentaci nachází více takzvaných snímků. Je skvělé použití ilustračních fotografií, ale buď využívejte vlastní fotografie nebo fotografie z fotobank, které jsou zdarma. Používejte standardní písmo. Příjemnější pro oči je patkové jako například Times. Nepoužívejte ozdobná písma, jsou nečitelná.

Posted in Nezařazené