Emoční inteligence v podnikání

Co je vlastně emoční inteligence? Můžeme si ji definovat jako emoční zralost. Tedy schopnost uvědomovat si a kontrolovat své emoce. Pokud si dokážeme své vlastní emoce uvědomit, definovat je a přiřadit příčinu, máme nad svými emocemi kontrolu. Zdá se, že by to měla být základní vlastnost, ale není tomu vždy tak. Určitě si dokážete vybavit situaci, kdy někdo křičí. A po upozornění, že nemá křičet, na vás křičí, že tomu tak přece není a on že nekřičí.
muž s kávou a tabletem
To je typický příklad člověka, který nemá kontrolu nad svými emocemi. Dokonce si ani svých aktuálních emocí není vědom. S takovým člověkem se velmi špatně jedná. Také bývá často nepochopen. Vyzařuje totiž emoci, na kterou jeho okolí reaguje. On sám si však tohoto vyzařování nevšímá. A proto se mu může zdát okolní svět nepochopitelný a lidé nespravedliví.

Další důležitou podstatou rozvinuté emoční inteligence je umění spojit svou emoci s příčinou, která ji vyvolala. Tato schopnost je velmi důležitá pro další práci s emocí. Když zvládnete rozklíčovat situaci, která ve vás vyvolala konkrétní emoci, vracíte kontrolu emocí do svých vlastních rukou.

Zvládání emocí je dalším důležitým krokem. Emoce a ego totiž do byznysu nepatří. Samozřejmě nemůžete své emoce vždy potlačit. Měli byste nad nimi ovšem mít vždy perfektní kontrolu. Pokud totiž pouštíte emoce v podnikání příliš ke slovu, s obchodem má potom vaše komunikace pramálo společného.
graf, ruka se stylusem směřujícím k tabletu

Nejsou to jen negativní emoce, které vás mohou brzdit. Také přemíra pozitivních emocí je pro obchodní komunikaci ke škodě. Svého obchodního partnera můžete naprosto zahltit. Také se vystavujete riziku, že díky přehnanému nadšení budete působit neprofesionálně a lehkomyslně.

Naše emoce ovlivňují okolí

Když úspěšně zvládnete předchozí kroky, tedy uvědomíte si své emoce, definujete příčiny a naučíte se své emoce zvládat a držet pod kontrolou, uvědomíte si také v plné šíři dopad svých emocí na okolí. Tento fakt potom můžete využít k zefektivnění obchodní komunikace.

5/5 - (2 votes)