Správná analýza, základ úspěchu

Seo analýzypatří mezi vhodné nástroje, díky kterým si můžete ověřit, zda váš web netrpí z pohledu optimalizace pro vyhledávače nějakými závažnými nedostatky. Potřebujete totiž vytěžit maximální potenciál a být především vidět mezi ostatní konkurencí.

pomoc na webu

Právě díky takovéto analýze získáte jasný přehled a můžete okamžitě sjednat nápravu. Zaměřte se především na one-page a off-page faktory, které jsou v tomto případě klíčové.

typ kanceláře

Než se pustíte do razantních úprav, zjistěte si stav, ze kterého budete vycházet a dejte si práci také s kvalifikovaným odhadem, kam až se můžete dostat.

Jak bude probíhat přesný postup
A. Získejte základní přehled informací o webu – cílové skupiny, účel, konkurence, aj.
B. Vlastní zpracování – zhruba 3 týdny od dodání výchozích podkladů
C. Zaslání, osobní konzultace či prezentace – návrh alternativních řešení
Vždy se zaměřte na všechny aspekty vaší práce, které jsou pro vás nezbytně důležité a ovlivní vaši úspěšnost ve vyhledávačích.Správná seo analýza vám poskytne kompletní zhodnocení kvality zpracování.

modrobílé logo

Co všechno by měla obsahovat
o klíčová slova– první krok, který je barometrem vašeho úspěchu. Vybírejte tedy pečlivě.
o prověření technického zpracování– vyhledá chyby, odstraní a navrhne vhodné úpravy
o informační architektura a obsah stránek– struktura, navigační mechanismy, provázání s vyhledávačem, aj.
Svoji roli hraje také obsah textů a provázanost s vhodnými odkazy.
o off-page faktory– hodnocení množství a kvality zpětných odkazů, identifikace potenciálu
o vy a konkurence– Toto srovnání může být i trochu bolestivé, ale je nezbytně nutné pro vaše zlepšení. Z pohledu takového hodnocení máte nejméně 1 až 2 konkurenty, kteří stojí za řeč.
Nejde o žádnou magii, ale legitimní metodu internetového marketingu, který byste měli mít v malíčku.Přinese vám totiž pozitivní výsledky a zvýší relevantní návštěvnost vašich stránek k vaší spokojenosti.