S kvalitním základem angličtiny se vaše děti ve světě rozhodně neztratí


Vkládáte do svého potomka velké nadÄ›je a rádi byste, aby v budoucnu naÅ¡el kvalitní pracovní uplatnÄ›ní, a to nejen na trhu Äeském, ale tÅ™eba i zahraniÄním? Pak neváhejte využít jeho pÅ™irozenou schopnost uÄit se v co možná nejrannÄ›jším období a nechte ho vzdÄ›lávat se cizím jazykem už od dÄ›tství. SkvÄ›lou takovou příležitostí je nechat dítÄ› navÅ¡tÄ›vovat naÅ¡e Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti, které pořádáme s dlouholetou tradicí a tedy i se spoustou zkuÅ¡eností, které umíme pÅ™ednést do výuky tak, aby u nás dÄ›ti získaly opravdu kvalitní základ znalostí.

Kvalitní základ angliÄtiny i pro ty nejmenší

NaÅ¡e Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti mohou navÅ¡tÄ›vovat už dvouletí caparti, kterým vÄ›domosti pÅ™edáváme pÅ™irozenou a hlavnÄ› hravou formou tak, aby hovoÅ™ili anglicky, Äi jiným cizím jazykem, zcela spontánnÄ›. Můžeme vám garantovat, že Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti jsou jednou ze základních forem vzdÄ›lání, kterého nebudete nikdy litovat a je zaruÄené, že dřív nebo pozdÄ›ji ocení tuto vaÅ¡i aktivitu i vaÅ¡e dÄ›ti.

Posted in Nezařazené